Credere est cum assensum cogitare
(Ticēt nozīmē pārdomāt pieņemto)
sv. Augustīns

Fides quaerens intellectum
(Ticība, kas tiecas izprast)
sv. Anzelms

Ak, Toms

“Tam, kurš padara sevi kurlu vārdiem, nevarēsim trāpīt ar mūsu filozofiju;
tomēr, ja kāds atveras patiesības vārdiem, Dieva vārdiem,
tad pieskaņojamies un izmantojam šos vārdus”.

TS I, 32, 1

ievads
DEGOŠĀ LĀPA
AIZSTĀVĒT TICĪBU
TEOLOĢIJAS KOPSAVILKUMS
REKOLEKCIJAS
CILVĒKS
JŪTU PASAULE
SPĒJU PASAULE


1. Potentiae animae


Potentiae animae

(dvēseles spējas/varas, psihiskās spējas/varas)

1. Veģetatīvās spējas: barošanās, augšana, vairošanās

2. Spēja pārvietoties, mainot savu vietu telpiski

3. Spēja izzināt ar maņu palīdzību:

a) ar ārējo maņu palīdzību: redze, dzirde, garša, oža un maņu kopa ar nosaukumu „tauste” (siltuma un aukstuma maņa, spiediena maņa, līdzsvara maņa u. tml.);
b) ar četru iekšējo maņu palīdzību (kopīga maņa, ko dažreiz sauc par maņu apziņu, iztēle, vērtēšanas maņa un atmiņa) [sensus communis, phantasia jeb imaginatio, vis aestimativa, vis memorativa]

4. Spēja izzināt ar prātu jeb prāts

5. Spējas, saistītas ar tieksmi (appetitus):

a) kas izriet no dabas (appetitus naturalis) – tieksme pēc laba; tieksme saglabāt dzīvību, tieksme pēc seksuālām attiecībām un bērnu audzināšanas, tieksme uzzināt patiesību, tieksme pēc sabiedriskās dzīves;
b) kas izriet no izziņas ar prātu (appetitus intellectualis seu voluntas) – griba;
c) kas izriet no izziņas ar maņām (appetitus sensitivus):

i) attiecas uz Labumu vai Ļaunumu neatkarīgi no tā, vai ar L sasniegšanu vai izvairīšanos no Ļ ir saistīta kāda piepūle (vis concupiscibilis);
ii) attiecas uz pašu piepūli (vis irascibilis)

Vis – spēks, stiprums, spars, trieciens, uzbrukums; vara, varenība, ietekme

Vis concupiscibilis – pamat-tieksme -> tieksme pēc patikas

Vis irascibilis – spēks, kas pamudina tiekties pēc grūti sasniedzama labuma, kā arī izvairīties no grūta ļaunuma, sasniedzot labumu -> tieksme pēc cīņas

© OJOP; web © DETA 2017